Маълумоти умумӣ оид ба корҳои илмӣ-тадқиқотии донишкада

Аз соли 2015 бо назардошти Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4-уми декабри соли 2014 № 765 дар бораи номгӯи самтҳои афзалиятноки рушди илм, техника ва технология дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020 Нақшаи дурнамои нав барои солҳои 2015-2020 аз рӯи 6 самт ва 14 номгӯи мавзӯъҳои илмӣ таҳия карда шудаанд. Аз ҷумла, 175  нафар кормандони донишкада иҷрокунандагони мавзуъҳои  илмӣ мебошанд (90% ҳайати кормандон). Ҳамаи мавзуъҳои қабулшуда барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва барои ДПДТТ муҳиму муфид мебошанд.

 

НОМГӮИ МАВЗӮҲОИ ИЛМӢ-ТАДҚИҚОТӢ

Кафедра

Самт

Мавзӯи илмӣ - тадқиқотӣ

1

Автомобил ва идоракунии нақлиёт

илмҳои техникӣ

ва технологӣ

Тадқиқи хусусиятҳои баланд бардоштани самаранокии протсесси боркашонӣ, истифодабарии воситаҳои нақлиёт  ва тараққиёти корхонаҳои сервиси автомобилҳо дар ҶТ

2-3

Барномарезӣ ва низомҳои иттилоотӣ

илмҳои табии-риёзӣ

1.Коркарди моделҳо, алгоритмҳо ва низомҳои иттилоотии таъмини сифати таҳсилот

2.Коркарди алгоритмҳо ва таъминоти барномавии автоматикунонии истифодаи забони точикӣ

4

Дизайн ва меъморӣ

илмҳои техникӣ ва технологӣ

Рушди инноватсионии тарҳрезӣ ва технологияи коркади маснуоти  саноати сабук

5

Иқтисодиёти соҳавӣ

илмҳои иқтисодӣ

Шароитҳо ва омилҳои ташкилёбии соҳаҳои иқтисодиёти минтақавӣ

6

Маҳсулоти хӯрока ва агротехнология

илмҳои кишоварзӣ

Тадқиқоти технологияи истеҳсоли зироатҳо дар зироаткории органикӣ

7

Маҳсулоти хӯрока ва агротехнология

илмҳои техникӣ ва технологӣ

Коркард ва такомулкунии усулҳо дар технологияи истеҳсол ва нигаҳдории маҳсулоти растанӣ ва чорво

8

Молия ва қарз

илмҳои техникӣ ва технологӣ 

Масъалаҳои молия, қарз  ва баҳисобгирии муҳосибӣ дар шароити ислоҳоти иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон

9

Назарияи иқтисодӣ ва идора

илмҳои иқтисодӣ

Таҳияи сохти таъминоти рушди устувори иқтисодиёти миллӣ

10

Сохтмон

илмҳои иқтисодӣ

Масъалаҳои  муосири техникӣ ва ташкилӣ дар сохтмон ва истифодабарии биноҳо дар шароити истифодаи технологияҳои энергосарфа

11

Таъмини барқ ва автоматика

илмҳои техникӣ

ва технологӣ

Тадқиқот ва коркарди технологияҳои инноватсионии энергосарфа ва автоматикунонӣ дар таъминоти барқ ва харакатовардҳои электрикӣ

12

Бахши физика ва информатика

илмҳои  табии-риёзӣ

Мутақобилии физико-химиявӣ дар системаҳои муҳити конденсӣ-полимерҳои табии ва автоматикунонии ҷараёни таълими озмоишӣ

13

Бахши ҷомеашиносӣ

илмҳои ҷомеашиносӣ ва гуманитарӣ

Масъалаҳои  забон ва таъриху фарҳанг дар замони муосир

14

Бахши забонҳои ҳориҷӣ

илмҳои педагогӣ

Баланд бардоштани самаранокии омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар МТОК барои ихтисосҳои ғайрифилологӣ

14

Бахши забонҳои ҳориҷӣ

илмҳои  педагогӣ

Такмили таълими математика дар мактабҳои олии техникӣ дар таҳсилоти кредитӣ

15

Бахши математика

илмҳои  педагогӣ

Такмили таълими математика дар мактабҳои олии техникӣ дар таҳсилоти кредитӣ

 Фаъолияти илмӣ-тадқиқотии устодони донишкада асосан дар шакли корҳои илмӣ-тадқиқотии ташаббусӣ, ташкил ва гузаронидани семинарҳои илмӣ-назариявӣ, конференсияҳои илмӣ-амалӣ, маҳфилҳои илмӣ ва техникҳои ҷавон, иҷрои лоиҳаҳои инноватсионӣ, тайёр намудани мутахассисони дараҷаву унвонҳои илмидошта, ташкил ва роҳбарӣ намудани корҳои илмии донишҷӯён, ихтироъкорӣ ва чоп намудани асарҳои илмӣ (монография, мақолаҳои илмӣ) амалӣ карда мешавад.. Ҳайати профессорону омӯзгорони донишкада дар баробари адои вазифаҳои таълимӣ ва тарбиявӣ дар солҳои 2015-2018 фаъолияти пурсамари илмиву тадқиқотӣ ба анҷом расонидаанд. Дар соли 2018 сатҳи иштироки устодон дар корҳои илмӣ-тадқиқотӣ 83,33%, соли 2017 сатҳи иштироки устодон дар корҳои илмӣ-тадқиқотӣ 92,2%-ро ташкил кард, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2015 ба 16,7% зиёд мебошад. Сабаби баланд шудани сатҳи иштироки устодон дар соли 2018 нисбат ба соли  2015 мувофиқан ба аз 75,5% то 83,33% бо он вобаста мебошад, ки дар системаи сарбори ҷорӣ намудани системаи ҳавасмандгардонии корҳои илмӣ-тадқиқотии устодон тайи се соли охир ҷорӣ карда шудааст.

 

 САТҲИ ИШТИРОКИ УСТОДОН ДАР КОРҲОИ ИЛМӢ-ТАДҚИҚОТӢ

СОЛ

МАВЗӮИ КОРИ ИЛМӢ

САМТИ ИЛМӢ

ИҶРОКУНАНДА

%ИШТИРОКИ КОРМАНДОН

2015

14

6

136

75,5%

2016

14

6

136

75,5%

2017

15

6

166

92,2%

2018

15

6 170

83,33%