Маълумоти умумӣ оид ба корҳои илмӣ-тадқиқотии донишкада

Аз соли 2015 бо назардошти Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4-уми декабри соли 2014 № 765 дар бораи номгӯи самтҳои афзалиятноки рушди илм, техника ва технология дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020 Нақшаи дурнамои нав барои солҳои 2015-2020 аз рӯи 6 самт ва 14 номгӯи мавзӯъҳои илмӣ таҳия карда шудаанд. Аз ҷумла, 175  нафар кормандони донишкада иҷрокунандагони мавзуъҳои  илмӣ мебошанд (90% ҳайати кормандон).

Ҳамаи мавзуъҳои қабулшуда барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва барои ДПДТТ муҳиму муфид мебошанд.

 

Кафедра

Самт

Мавзӯи илмӣ - тадқиқотӣ

1

Сохтмон ва меъморӣ

илмҳои техникӣ

ва технологӣ

Масъалаҳои  муосири техникӣ ва ташкилӣ дар сохтмон ва истифодабарии биноҳо дар шароити истифодаи технологияҳои энергосарфа

2

Таъмини барқ ва автоматика

илмҳои техникӣ ва технологӣ

Тадқиқот ва коркарди технологияҳои инноватсионии энергосарфа ва автоматикунонӣ дар таъминоти барқ ва ҳаракатовардҳои электрикӣ

3

Химия ва технология

илмҳои техникӣ ва технологӣ

Коркард ва такомулкунии усулҳо дар технологияи истеҳсол ва нигаҳдории маҳсулоти растанӣ ва чорво

4

Автомобил ва идоракунии нақлиёт

илмҳои техникӣ ва технологӣ

Тадқиқи хусусиятҳои баланд бардоштани самаранокии протсесси боркашонӣ, истифодабарии воситаҳои нақлиёт  ва тарақиёти корхонаҳои сервиси автомобилҳо дар ҶТ

5

Барномарезӣ ва низомҳои иттилоотӣ

илмҳои табиӣ-риёзӣ

1. Коркарди моделҳо, алгоритмхо ва низомҳои иттилоотии таъмини сифати тахсилот

2.Коркарди алгоритмҳо ва таъминоти барномавии автоматикунонии истифодаи забони тоҷикӣ

6

Физика ва информатика

илмҳои  табиӣ -риёзӣ

Мутақобилии физикӣ-химиявӣ дар системаҳои муҳити конденсӣ-полимерҳои табиӣ ва автоматикунонии ҷараёни таълими озмоишӣ

7

Технология ва тарҳрезии маҳсулоти саноати сабук

илмҳои техникӣ ва технологӣ 

Рушди инноватсионии тарҳрезӣ ва технологияи коркади маснуоти  саноати сабук

8

Иқтисодиёт ва идора

илмҳои иқтисодӣ

Таҳияи сохти таъминоти рушди устувори иқтисодиёти миллӣ

9

Молия ва қарз

илмҳои иқтисодӣ

Масъалаҳои молия, қарз  ва баҳисобгирии муҳосибӣ дар шароити ислоҳоти иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

10

Иқтисодиёти соҳавӣ

илмҳои иқтисодӣ

Шароитҳо ва омилҳои ташкилёбии соҳаҳои иқтисодиёти минтақавӣ

11

Забонҳои  давлатӣ ва ҷомеашиносӣ

илмҳои ҷомеашиносӣ ва гуманитарӣ

Масъалаҳои  забон ва таъриху фарҳанг дар замони муосир

12

Забонҳои ҳориҷӣ

илмҳои педагогӣ

Баланд бардоштани самаранокии омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар МТОК ғайрифилологӣ

13

Агротехнология

илмҳои кишоварзӣ

Тадқиқоти технологияи истеҳсоли зироатҳо дар зироаткории органикӣ

14

Математикаи олӣ

илмҳои  педагогӣ

Такмили таълими математика дар мактабҳои олии техникӣ дар таҳсилоти кредитӣ

 Ҳоло бошад аз рӯи 4-мавзӯи корҳои илмӣ-тадқиқотӣ маблағгузорӣ аз тарафи буҷаи давлат ба роҳ монда шудааст ва онҳо чунин мебошад:

1. «Стратегические факторы устойчивого развития региональной экономики (на примере Согдийской области РТ)» - иҷрокунандагон;

 • - Авезов А.Ҳ.—роҳбари  илмӣ
 • - Авезова М.М. – ходими  калони  илмӣ
 • - Баҳодурова С.А. – ходими калони  илмӣ
 • - Акрамова З.Б.– ходими калони  илмӣ
 • - Мӯминова Ш.Н. – ходими  калони  илмӣ
 • - Раҳимӣ Шаҳло – ходими калони илмӣ
 • - Ҳасанзода Фаришта – ходими илм

 2. «Модернизация и внедрение информационной системы управления (ИСУ) учебным процессом в вузы РТ» - иҷрокунандагон:

 • - Мақсудов Х.Т. – ходими калонӣ  илмӣ
 • - Саидӣ Д.Р. – ходими пешбари илмӣ
 • - Солиев О.М. – ходими  калонӣ  илмӣ
 • - Худойбердиев Х.А. – ходими калонӣ  илмӣ
 • - Юсупова Г.А. – ходими калонӣ  илмӣ
 • - Солиев П.А. – ходими калони илмӣ

3. «Возрастные  особенности и морфо-физико-химические изменения кожного покрова Памирского экотипа яков, разводимых в горной зоне северного Таджикистана» - иҷрокунандагон:

 • - Муҳиддинов А.Р. - корманди пешбари илмӣ
 • - Бобохӯҷаев Р.И. - корманди калони илмӣ
 • - Раҷабов Ф. - корманди калони илмӣ
 • - Алиев А. - корманди хурди илмӣ
 • - Темирова З.Т. – ходими илмӣ
 • - Шарипов И. – ходими илмӣ

 4. «Разработка таджикского переводчика на основе технологии Google» - иҷрокунандагон:

 1.  Худойбердиев Х.А. – роҳбари лоиҳа
 2.  Усмонов З.Ҷ. – сарходими  илмӣ
 3.  Мақсудов Х.Т. – ходими пешбари илмӣ
 4.  Саидӣ Д.Р. – ходими  пешбари илмӣ
 5.  Раҳмонов З.А. – ходими  пешбари илмӣ 
 6.  Солиев О.М. – ходими  калони илмӣ
 7.  Довудов Г.М. – ходими   калони илмӣ      
 8.  Солиев П.А. – ходими   калони илмӣ
 9.  Назаров А.А. – ходими   калони илмӣ
 10.  Тӯрахонов М.И. – ходими   калони илмӣ