Таърих

 Кафедраи автомобилҳо ва идоракунӣ дар нақлиёт дар сохтори таълимӣ ва илмии Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. Осимӣ аҳамияти калонро дорад, ки дар ду самти аосӣ муттахасисони баландихтисосро тайёр мекунад:

- 370107 Хизматрасонии автомобилӣ;

- 440101 Ташкили ҳамлу нақл ва идоракуни дар нақлиёти автомобилӣ ва шаҳрӣ

Ҳайати кормандон

Мудири кафедра

Алиев Шамшод Сангинович 

номзади илмҳои техникӣ

Дотсент

Фатҳиддинов Бойпочо Раҳимович

Номзади илмҳои техникӣ

Декани факултет

Акрамов Абдуқодир Акрамович

Сармуаллим

Башиков Ином Турсунович

Сармуаллим

Холиқов Мазбуд Маҳмудович

Сармуаллим

Тоҳиров Тоҳирҷон Исломҷонович

Ассистент

Неъматуллоев Азамат Абдуаҳатович

Ассистент

Абдуллоев Бобур Баҳодурович

Ассистент

Бобоев Музаффар Муҳитдинович

 

Самтхои тайёркунии ихтисоси “Хизматрасонии автомобилӣ” 

Дар соҳаи автомобилҳо, корхонаҳои автосервиси ва  нақлиёти автомобилӣ дониш ва малакаҳои базавӣ медиҳад. Ин сохт, истифодабарӣ, хизматрасонии фирмавӣ, тайёркунии пешазфурӯш ва таъмири автомобилҳо, хизматрасонӣ ва таъмири автомобилҳо, ташкил ва идоракунии чунин корхонаҳо аст.

Донишҷӯёни  донишкадаро аз рӯи барномаи 4 сола хатм намуда,  соҳиби ихтисоси бакалавр мешаванд ва дар корхонаҳо ва ташкилотҳои комплекси нақлиёти автомобилии шакли моликияташон гуногун, ташкилотҳои конструкторӣ – технологӣ, корхонаҳои нақлиёти автомобилӣ ва автомобилтаъмиркунӣ, корхонаҳои танзимгарӣ иттилоотӣ ва корхонаҳои иттилоотӣ – нақлиётӣ, корхонаҳои гуногуни сервиси техникӣ, муассисаҳои сервиси, марказҳои диллерӣ ва фирмавии автомобилӣ ва заводҳои таъмир, хадаматоҳои маркетингӣ  ва нақлиётӣ – экспедитсионӣ, корхонаҳои лизингӣ, аудитории шакли моликияташон гуногун, ба системаи таъминоти моддӣ – техникии савдои чакана ва яклухти техникаи нақлиёт, қисмҳои эҳтиётӣ, маснуотҳои комплектӣ ва масолеҳҳои ба истифодабарии нақлиёти лозима ва комплексҳои нақлиётӣ – технологӣ  кор карда метавонанд.

 

Самти  тайёркунии ихтисоси “ташкили ҳамлу нақл ва идоракунӣ дар нақлиёти автомобили ва шаҳрӣ

 Самти асосии тайёркунии муҳандисон - технологияи раванд дар соҳаи ташкили ҳамлу нақл ва идоракунии он ҳам дар дохили кишвар ва ҳамчунин дар бозори байналхалқии хизматрасониҳои нақлиётӣ. Тайёркунии асосии назариявӣ  дар шароитҳои муосири бозорӣ ба омӯзиши фанҳои базавии нақлиётӣ равона карда шудааст. Назарияи равандҳои нақлиётӣ ва системаҳо, лавозимотҳои математикии тархсозии раванди нақлиётӣ дар давраи банақшагирӣ ва идоракунии фаврӣ, назарияи ҳамлу нақли борҳо ва мусофирон, фаъолияти экспедиторӣ дар нақлиёт, механизатсияи корҳои боркунӣ-борфарорӣ.

Муҳити рақобатӣ, барҳам додани корхонаҳои калони нақлиётӣ ва хусусикунонии онҳо омӯзиши як қатор фанҳои навро талаб карданд: менеҷмент, маркетинг, идоракунии ҳайати корхона, бозори хизматрасониҳои нақлиётӣ, логистикаи нақлиёти ва гайра

Хусусияти фаъолияти касбии муҳандиси ояндаро аз рӯи  ихтисоси мазкур ба назар гирифта, дар курсҳои боло донишҷӯён яке аз ду самт аз рӯи ташкили ҳамлу нақл  ё аз рӯи идоракунӣ дар нақлиёт интихоб карда метавонанд.

Тахассуси муҳандисро аз рӯи ташкили ҳамлу нақл дар нақлиёт соҳиб шуда, мутахассисон дар корхонаҳои нақлиётӣ –экспедитсионӣ, департаментҳои нақлиётии мунисипалӣ ва территориявӣ, гумрукҳои нақлиёти автомобилӣ, системаҳои терминалӣ, инспексияи нақлиётӣ, дар корхонаҳо ва институтҳои лоиҳавӣ ва илмӣ – тадқиқотӣ кор карда метавонад.

 

Магистратура

Ба ҳамаи он чӣ ки ба автомобил, корхонаҳои нақлиёти автомобилӣ ва автосервисӣ, ташкили онҳо, муҷаҳҳазкунӣ, принсипҳои кори онҳо, асосҳои тадқиқотҳои илмиро дахлдор аст, медиҳад. Магистр дар ҳама гуна корхонаи бо нақлиёти автомобилӣ алоқаманд аст, кор карда метавонад, аз рӯи ин ихтисос дар муассисаҳои таълимии касбӣ, аз он хусус олӣ дарс дода, тадқиқотҳои илмӣ бурда метавонад.  Чунин фанҳо омӯхта мешаванд: тархсозии системаҳои компутерӣ, маркетинг, таъминоти ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ ва ғайра.

Ғайр аз ин омӯзишро ду сол давом дода ва тахассуси   магистрро соҳиб шуда ба ташкилотҳои илмӣ – истеҳсолӣ ва тадқиқотӣ фаъолият бурда метавонад, ҳатман пас аз омӯзиш вазифаи роҳбарикунандаро ишғол карда метавонад.

Кафедра аз рӯи мукаммалгардонии раванди таълим, нақшаҳо ва барномаҳои таълим доимо кор мебарад, ки барои онҳо натиҷаҳои тадқиқотҳои илмии кафедра ба самтҳои гуногун гузаронидашаванда база мебошанд: эътимоднокӣ ва диагностикаи автомобилҳо, масолеҳҳои истифодашаванда, автосервис, истифодабарӣ ва лоиҳакунии тақҳизотҳои гараж ва ға.

Аз рӯи дархостҳои корхонаҳо, ташкилотҳо ва шахсони хусусӣ тайёркунӣ ва аз навтайёркунии мақсадноки кадрҳо аз рӯи чунин самтҳо амали карда мешавад:

 • хусусиятҳои ташкили истифодабарии техникии автомобилҳои газобаллонӣ (бо гирифтани иҷозат ба аз нав муҷаҳҳазкунӣ, нигоҳубини техникӣ ва таъмири автомобилхои газобаллонӣ, коркарди барномаҳои минтақавии ба кор бурдани сӯзишвории газобаллонӣ, таҷҳизотҳои ёрирасони корхонаҳои нақлиёти атомобилӣ ба истифодабарии автомобилҳои газобаллонӣ);
 • идоракунии захираҳои шинаҳои корхонаҳои нақлиёти автомобилӣ (баҳисобгирӣ, ҳуҷҷатгардиш, равандҳои прогрессивии технологии танзимкунии параметрҳои чархҳо; НТ, таъмир ва барқароркунии шинаҳо);
 • ба кор бурдани воситаҳои муосири диагностика ба равандҳои технологии НТ ва таъмири автомобилҳо;
 • технологияҳои захираэҳтиёткунанда ва сарфаи захираҳои сӯзишворӣ – энергетикӣ дар нақлиёти автомобилӣ;
 • литсензиякунонӣ ва сертификатсия ба корхонаҳои нақлиёти автомобилӣ ва хизматрасониҳои сервисӣ аз рӯи нигоҳубини техники ва таъмири автомобилҳо (аз он хусус бо гузаронидани аудити сертификатсионӣ ба нигоҳубини техники ва таъмири воситаҳои нақлиёти автомобилӣ ва додани сертификатҳо ба хизматрасониҳои пешниҳодшуда);
 • ташкили таъминоти моддӣ – техникӣ аз рӯи назорати асбобҳо ба ҳолати техникии воситаҳои нақлиёти автомобилӣ ҳангоми гузаронидани муоинаи техникии давлатӣ
 • ташкили хизматрасонии абонементии автомобилои инфиродӣ ва воситаҳои нақлиёти автомобилии соҳибони нақлиёти шахсӣ дар стансияҳои хизматрасонии техникии автомобилҳо;
 • бехатарии экологии нақлиёти автомобилӣ (бо коркарди барномаҳои минтақавии экологӣ, паспортизатсияи экологии корхонаҳо, ҳисобҳои лимитҳои партовҳои моддаҳои зарарнок);
 • ба кор бурдани технологияҳои нави иттилоотӣ ва компутерӣ ҳангоми идоракунии корхонаҳои нақлиёти автомобилӣ ва сервис.

Айни ҳол дар кафедра зиёда аз 400 нафар донишҷӯёни дараҷаи бакалавр ва зиёда аз 30 нафар магистрантон дар шӯъбаи рӯзона таҳсил карда истодаанд.

 

Алоқаи кафедра

 Кафедра бо корхонаҳо ва муассисаҳои нақлиёти автомобилии ҶСК “Лада-Сервис”, “Сорбон”, “Ҳаракат”, “МНА-32”, Ассотсиатсияи байналхалқии ҳамлу нақли автомобили Тоҷикистон, “ҶДММ АТП”, корхонаҳои ҶДММ Нуқтаи ташхисии автомобили Суғд ва бо кафедраҳои истифодабарии нақлиёти автомобилӣ ва ташкили ҳамлу нақл ва идоракунии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. С. Осимӣ алоқаи зич дорад, ки дар корҳои илмӣ, таълимӣ ва амалӣ якҷоя бо ивази маълумотҳо фаъолият мебарад.

 

Теъдоди китобҳои дарсӣ ва мақолаҳои чопшуда

 Аз тарафи устодони кафедра 15 адад васоити таълим, супориш ва дастури методи зиёда аз 30 адад, мақолаҳои илмӣ зиёда аз 100 адад ва 16 адад дастури методӣ барои иҷроиши корҳои амалӣ лабораторӣ ва лабораторӣ аз чоп баромадааст.

 

Фанҳои таълимии кафедра

 Кафедра  барои ихтисоси 1_44.01.01-ташкили ҳамлу нақл ва идоракунии нақлиёти автомобилӣ ва шаҳрӣ аз рӯи фанҳои ҳатмии тахассусӣ машғулиятҳоро мегузаронад:

 

 • Механикаи назарявӣ ва амалӣ
 • Ташкил ва идоракунии мусофирбарӣ
 • Ташкил ва идоракунии боркашонӣ
 • Асосҳои логистика
 • Логистикаи нақлиётӣ
 • Боршиносӣ
 • Системаи ягонаи нақлиётӣ
 • Механизатсияи корҳои боркунию борфарорӣ
 • Ҳамлу нақли байналҳалқи ва гумрук
 • Иқтисодиётӣ муассисаҳои нақлиётӣ
 • Ташкили нақлиётӣ дохили шаҳрӣ

 

Устодони кафедра барои равнақ ёфтани дониши донишҷӯён фанҳои интихобӣ зеринро пешниҳод ва машғулиятҳоро мегузаронанд: 

 • Омор дар нақлиёт
 • Қоидаи ҳаракат дар роҳ
 • Бозори хизматрасонии нақлиётӣ ва маркетинг
 • Ҷузъёти мошин ва асосҳои лоиҳакашӣ
 • Асосҳои технологияи истеҳсол ва таъмири автомобилҳо
 • Технологияи иттилоотӣ дар нақлиёт
 • Терминалҳои нақлиётӣ
 • Таркиби махсусгардонидашуда ва воситаҳои боркунию борфарорӣ
 • Масолеҳҳои дар автомобил истифодашаванда
 • Иншоотҳои роҳӣ ва истифодаи он
 • Асосҳои ташкили корҳои нақлиёти экспедисионӣ
 • Менеҷменти муассисаҳои нақлиётӣ
 • Асосҳои корҳои тиҷорати, лизинг ва суғурта дар нақлиёт
 • Асосҳои назариявии ташкил ва амали намудани системаҳои нақлиётӣ
 • Системаи нақлиёти шаҳрӣ ва ҳамкории намудҳои нақлиёт
 • Идоракунии системаҳои техники
 • Бехатарии фаъолияти ҳаёт

 

Дар давоми таҳсил дар магистратура устодони кафедра фанҳои ҷиддии раванди соҳаи нақлиётро аз фанҳои зерин машғулиятро мегузаранд:

 • Математикаи амалӣ
 • Технологияҳои информатсионӣ дар нақлиёт
 • Моделиронии протсеси ҳамлу нақл
 • Проблемаҳои муосири ташкили ҳамлу нақли автомобилӣ
 • Пешбинӣ намудани тараққиёт ва баҳодиҳии рақобатпазирии системаҳои нақлиёт
 • Тадқиқоти маркетингӣ дар нақлиёт
 • Асосҳои корҳои илмию тадқиқотӣ
 • Хусусиятҳои истифодабарандагии автомобилҳо
 • Идоракунии ҳамлу нақл
 • Танзими давлатии фаъолияти нақлиётӣ

 

Кафедра  барои ихтисоси 1_37.01.07-хизматрасонии автомобилӣ аз рӯи фанҳои ҳатмии тахассусӣ машғулиятҳоро мегузаронад:

 • Асосҳои механика ва муқовимати масолеҳҳо
 • Назария ва ҳисоби автомобилҳо
 • Масолеҳшиносӣ
 • Асосҳои электротехника ва электроника
 • Иқтисодиёти муассисаҳои хизматрасонии автомобилӣ
 • Сохти автомобил
 • Масолеҳҳои дар автомобил истифодашаванда
 • Диагностика ва нигоҳубини техникии муҳаррикҳои автомобилӣ
 • Диагностика ва нигоҳубини техникии трансмиссия ва қисми гашт
 • Диагностика ва нигоҳубини техникии таҷҳизоти барқии автомобилҳо
 • Таъмири ҷузҳои автомобил

 

Устодони кафедра барои равнақ ёфтани дониши донишҷӯён фанҳои элективии зеринро пешниҳод ва машғулиятҳоро мегузаронанд: 

 • Амалияи энеретикаи нақлиёт
 • Асосҳои истифодабарии техникии атомобилҳо
 • Асосҳои назарияи эътимоднокӣ ва ташхис
 • Гидралика
 • Гидравлика ва ҳаракатгузаронии гидропневматикӣ
 • Графикаи муҳандиси бо AutoCad
 • Қоидаҳои ҳаракати роҳ
 • Метрология, стандартизатсия ва сертификатсия
 • Муқовимати масолеҳҳои нақлиёти автомобилӣ
 • Асосои лоиҳакашӣ ва истифодабарии таҷҳизоти технологӣ
 • Лоиҳакунии муассисаҳои автосервисӣ
 • Ташкил ва бехатарии ҳаракат
 • Бехатарии воситаҳои нақлиёт
 • Динамика ва лоиҳакашии муҳаррикҳои дарунсӯз
 • Идоракунии системаҳои техникӣ
 • Муҳаррикҳои дарунсӯзи автомобилӣ
 • Назарияи равандҳои кории муҳаррикҳои дарунсӯз
 • Назарияи хусусиятҳои истифодабарии автомобил
 • Равандҳои технологии хизматрасонии техникӣ ва ташхиси воситаҳои нақлиёти автомобилӣ
 • Таҳлил, сохт ва элементҳои ҳисобии автомобил
 • Таҷҳизоти барқии автомобилҳо
 • Технологияи иттилоотӣ дар нақлиёт
 • Тюнинги автомобил

 

Дар давоми таҳсил дар магистратура устодони кафедра фанҳои ҷиддии раванди соҳаи нақлиётро аз фанҳои зерин машғулиятро мегузаранд:

 • Истифодабарии самараноки сиситемаҳои замонавии таҷҳизоти технологӣ ва диагностика
 • Маркетинги хизматрасониҳои сервиси автомобилӣ ва асосҳои муҳайё намудани базаи истеҳсоли техникӣ дар минтақаҳо
 • Самтҳои замонавии тюнинги автомобилҳо
 • Технологияи масолеҳхои тархсозӣ
 • Математикаи амалӣ
 • Хусусияти истифодабарандагии автомобилҳо

 

Хатмкардаи равияи 1_44.01.01-ташкили ҳамлу нақл ва идоракунии нақлиёти автомобилӣ ва шаҳрӣ масъалаҳои зерини касбиро вобаста аз намудҳои фаъолият ҳал менамояд.

 фаъолияти илмӣ- таҳқиқотӣ ва илмӣ- муҳаққиқӣ:

 • иштирок дар тадқиқотҳои  фундаменталӣ  ва  амалӣ  дар  соҳаи  нақлиёт,  идора  ва ташкили интиқол дар нақлиёт;
 • таҳлили ҳолат ва динамикаи рушди нишондиҳандаҳои сифатии объектҳои фаъолияти касбӣ бо истифодабарии усулҳо ва воситаҳои муосир;
 • тартиб додани нақшаҳо,  барномаҳо  ва  усулҳои  гузаронидани  тадқиқоти  объектҳои фаъолияти касбӣ;
 • таҳлил, синтез ва  оптималикунонии  равандҳо  оид  ба  таъмини  сифати  озмоишҳо, сертификатсияи маҳсулот бо истифодабарии усулҳои самти проблемавӣ;
 • кофтукови иттилоотӣ ва таҳлили иттилоот оид ба объектҳои озмоиш;
 • таъминоти техникии тадқиқот ва тадбиқи натиҷаҳои он;
 • таҳлили натиҷаҳои тадқиқот ва тартиб додани таклифҳо оид ба ҷорӣ намудани онҳо ба истеҳсолот;
 • таҳлили фаъолияти истеҳсолӣ-хоҷагидории муассисаҳои нақлиётӣ;
 • баҳодиҳии комплексии самаранокии  амалишавии  системаҳои  ташкили  интиқол  ва идора дар нақлиёт;
 • моделсозии равандҳои амалишавии ситемаҳои нақлиётӣ-технологӣ ва селаҳои нақлиётӣ;
 • пешгӯи намудани рушди системаҳои нақлиётии минтақавӣ;
 • баҳодиҳии бехатарии экологии системаҳои нақлиётӣ;
 • рушди системаҳои литсензиякуни ва сертификатсия.
 • баҳодиҳии бехатарии экологии амали системаҳои нақлиётӣ;
 • иҷро намудани коркардҳои таҷрибавӣ-илмӣ.

 

фаъолияти истеҳсолӣ-технологӣ:

 • амалӣ намудани стратегияи  муассиса  ва  ноил  шудан  ба  самаранокии  баландтарини истеҳсолот ва сифати кор;
 • таҳлили ҳолати системаҳои  идоракунии  амалкунанда  ва  тартиб  додани  чорабиниҳо оид ба аз байн бурдани норасоиҳо;
 • ташкили кор оид ба лоиҳакашии услубҳои идоракунӣ;
 • ташкил ва амалӣ намудани системаҳои гуногуни боркашонӣ;
 • истифодабарии самараноки захираҳои моддӣ, молиявӣ ва фардӣ;
 • таъмин намудани бехатарии ҳаракат дар шароитҳои гуногун;
 • таъмин намудани  тадбиқи  стандартҳои  амалкунанда  дар  соҳаи  боркашонӣ  ва  мусофиркашонӣ;
 • тартиб додани схемаҳои самараноки ташкили ҳаракати воситаҳои нақлиётӣ;
 • коркард ва мукамалгардонии равандҳои техникӣ ва ҳуҷҷатҳо;
 • истифодабарии самараноки масолеҳ, таҷҳизот, алгаритм ва барномаҳо оид ба ҳисоби нишондиҳандаҳои равандҳои технологӣ;
 • ташкил ва самаранок  ба  роҳ  мондани  назорати  сифати  қисмҳои  эҳтиётӣ,  маводҳои таъмирӣ, назорати истеҳсолии равандҳои технологӣ, сифати маҳсулот ва хизматрасонӣ;
 • таъмин намудани бехатарии экологии воситаҳои нақлиёт ва таҷҳизоти нақлиётӣ, инчунин, шароити бехатарии кори кормандон;
 • ба истеҳсолот ҷорӣ намудани натиҷаҳои масъалаҳои самараноки муҳандисӣ;
 • насб ва танзими воситаҳо ва таҷҳизоти нақлиётӣ, назорати муалифии инспекторӣ;
 • ташкил ва ба роҳ мондани назорати техникии воситаҳои нақлиёт ва таҷҳизоти нақлиётӣ ҳангоми истифодабарии онҳо;
 • истеҳсоли воситаҳои нақлиёт ва таҷҳизоти нақлиётӣ;
 • ташкил ва самаранок  ба  роҳ  мондани  назорати  воридотии  сифати қисмҳои эҳтиётӣ, назорати истеҳсолии нишондиҳандаҳои равандҳои технологӣ, сифати маҳсулоти тайёр;
 • гузаронидани озмоиши стандартӣ ва сертификатсионии бехатарии воситаҳои нақлиёт;
 • таҳияи ҳуҷҷатҳои техникӣ ва технологӣ.

 

фаъолияти ташкилотчигӣ идоракунӣ, лоиҳакашӣ-тарҳрезӣ:

 • муфаттиш (ревизор)-и нақлиёти автомобилӣ;
 • муфаттиши бехатарии ҳаракат;
 • ташкили кори коллективи фаъолияткунандагон, қабули ҳалли идоракунӣ дар шароити гуногуни ақидаҳо;
 • дарёфти созиш дар  байни  талаботи  гуногун  (арзиш,  сифат,  бехатарӣ  ва  мӯҳлати иҷроиш),  ҳангоми  банақшагирии  дарозмуддат,  кӯтоҳмуддат  ва  муайянкунии  роҳҳои афзалиятнок;
 • баҳодиҳӣ ба хароҷоти истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ, ки ба таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ нигаронида шудааст;
 • баҳодиҳӣ ба хароҷоти  истеҳсолӣ  ва  ғайриистеҳсолӣ  барои  коркарди  системаи нақлиётию технологии бурдарасонии борҳо;
 • амаликунонии назорат аз рӯи кори системаи нақлиётӣ-технологӣ;
 • амаликунонии назорат ва идораи системаи ташкили ҳаракат дар роҳ.

 

фаъолияти таълимӣ:

 • тадриси фанҳои касбӣ ва умумитехникӣ дар муассисоти таълимии таҳсилот олӣ ва миёнаи махсус;
 • иштирок дар таҳияи усулҳои мухталифи тест барои баҳодиҳӣ ба азхудкунии донишҷўён.
 • омўхтани усулҳои идораи меҳнат ва ҳисоб намудани музди кори коргарон намудҳои тарифҳои истифодашаванда, нархи иҷрои як воҳиди хизматарсонӣ;
 • назорати сифати иҷроиши хизматрасонии нақлиётӣ, усулҳои маълум намудани сифати ҳамлу нақл, нуқсҳои хизматрасонии нақлиётӣ, сабабҳои пайдоиши онҳо, қоидаҳои баҳодиҳӣ намудҳои ҳисоби ҳуҷҷатгузорӣ;
 • таҳлили фаъолияти хоҷагию истеҳсолии корхонаи нақлиётӣ;
 • баҳодиҳии маҷмӯавии самаранокии вазифавии системаи ташкили ҳаракат;
 • моделикунонии раванди вазифавии системаи нақлиётӣ-технологӣ, селаи нақлиётӣ;
 • тарҳрезии инкишофи системаи нақлиётии минтақавӣ;
 • баҳодиҳии бехатарии экологии вазифавии системаи нақлиётӣ;
 • инкишофи системаи иҷозатномадиҳӣ ва сертификаткунонӣ.

 

Хатмкардаи равияи 37.01.07 - хизматрасонии автомобилӣ масъалаҳои зерини касбиро вобаста аз намудҳои фаъолият ҳал менамояд

 фаъолияти илмӣ- таҳқиқотӣ ва илмӣ- муҳаққиқӣ

 • гузаронидани таҷрибаҳо аз рӯи методикаҳои додашуда, коркард ва таҳлили натиҷаҳо;
 • гузаронидани ченкунии техникӣ, тартиб додани навиштаҷоти таҷрибаҳои гузаронидашуда, тайёр намудани додашудаҳо барои тартиб додани ҳисобот ва нашрияҳои илмӣ;
 • иштирок дар корҳо оид ба тартиб додани ҳисоботи илмӣ аз рӯи вазифаи додашуда ва татбиқи натиҷаи корҳои таҳқиқотӣ дар соҳаи мошинсозӣ;
 • ташкил намудани ҳимояи моликияти зеҳнӣ ва натиҷаи корҳои таҳқиқотӣ ҳамчун сирри тиҷоратии корхона.
 • истифодаи мафҳумҳои асосӣ, ғоя ва усулҳои фанҳои бунёдии техникӣ барои ҳалли вазифаҳои асосӣ;
 • омодасозии шарҳ, шарҳи мухтасар, таълифи реферат ва феҳрест оид ба мавзӯи таҳқиқоти гузаронида;
 • иштирок дар кори семинар, конфронс ва симпозиум, ба расмиятдарорӣ ва омодасозии интишорот аз натиҷаи корҳои илмӣ-таҳқиқотии гузаронида.

 

фаъолияти истеҳсолӣ-технологӣ

 • қабул ва азхудкунии таҷҳизоти бакорандозанда;
 • тартиб додани дастурамал оид ба истифодабарии таҷҳизот ва барномаи санҷишот;
 • тартиб додани дархост ба таҷҳизот ва қисмҳои эҳтиётӣ, тайёр намудани ҳуҷҷатҳои техникӣ барои таъмири онҳо;
 • хизматрасонӣ, васлкунӣ, азхудкунӣ ва истифодабарии мошинҳо, ҳаракатоварҳо, маҷмааҳои гуногун;
 • иштирок дар корҳои васлкунӣ ва азхудкунии таҷҳизоти технологӣ ва равандҳои технологӣ дар рафти тайёрии истеҳсоли маҳсулоти нав;
 • назорати риояи низоми технологӣ ҳангоми истеҳсоли маҳсулот;
 • ташкили ҷойҳои кор, ҷиҳозонидани техникии онҳо бо ҷойгиркунии таҷҳизоти технологӣ;
 • ташкили таъминоти метрологии равандҳои технологӣ, истифодабарии усулҳои намунавии назорати сифати маҳсулот;
 • тайёр намудани ҳуҷҷатҳои техникӣ оид ба идоракунии сифати мошинҳо, ҳаракатоварҳо, маҷмааҳои гуногун ва равандҳои технологӣ;
 • назорати риояи бехатарии экологии иҷрои корҳо;
 • созкунӣ, танзим ва тафтиши таҷрибавии мошинҳо, ҳаракатоварҳо, маҷмааҳои гуногун, таҷҳизоти технологӣ ва воситаҳои барномавӣ;
 • васлкунӣ, созкунӣ, санҷиш ва супоридан ба истифодабарӣ намунаҳои нави маснуот, қисмҳо, ҷузъҳои маҳсулот;
 • санҷиши ҳолати техникӣ ва захираи боқии мошинҳо, ҳаракатоварҳо, маҷмааҳои гуногун, таҷҳизоти технологӣ.
 • ҷамъоварӣ ва коркарди маълумотҳо бо истифодаи усулҳои муосири таҳлили иттилоот ва техникаи ҳисоббарор.

 

фаъолияти ташкилотчигӣ идоракунӣ, лоиҳакашӣ-тарҳрезӣ

 • ҷамъоварӣ ва таҳлили маълумоти додашуда барои лоиҳакашии маснуоти мошинсозӣ ва технологияҳои коркарди он;
 • ҳисоб ва лоиҳакашии ҷузъҳо ва қисмҳои тарҳҳои мошинсозӣ мувофиқи супориши техникӣ ва бо истифодаи васоити стандартии лоиҳакашии автоматикунонидашуда;
 • коркарди ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ ва техникӣ, батартибдарории корҳои лоиҳакашӣ-тарҳрезии баанҷомёфта;
 • назорати мувофиқати лоиҳаҳои коркардшаванда ва ҳуҷҷатҳои техникӣ ба стандартҳо, шартҳои техникӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои меъёрӣ;
 • асосноккунии пешакии техникӣ-иқтисодии қарорҳои лоиҳавӣ.
 • ташкили кори коллективҳои хурди меҳнатӣ;
 • тартиб додани ҳуҷҷатҳои техникӣ (реҷаҳои корӣ, дастурамалҳо, хароҷот, нақшаҳо, дархост ба масолеҳ ва таҷҳизот) ва тайёр намудани ҳисобот аз рӯи шаклҳои муқарраргардида;
 • таҳлил ва баҳодиҳии хароҷоти истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ баҳри таъмини сифати маҳсулот, таҳлил намудани натиҷаи фаъолияти зерсохторҳои истеҳсолӣ;
 • тайёр намудани додашудаҳо барои интихоб ва асосноккунии ҳалҳои илмӣ-техникӣ ва созмондиҳӣ дар асоси қарорҳои иқтисодӣ;
 • иҷроиши корҳо оид ба стандартизатсия, тайёрии техникӣ ба сертификатсияи мошинҳо, ҳаракатоварҳо, маҷмааҳои гуногун, васоити техникӣ, равандҳо, таҷҳизот ва масолеҳ;
 • коркарди нақшаҳои фаврии кори зерсохторҳои истеҳсолии аввала;
 • банақшагирии кори ҳайати коргарон ва фонди музди меҳнат:
 • тайёр намудани ҳуҷҷатҳо барои ташкили системаи идоракунии сифат дар корхона;
 • гузаронидани ҳисоботи ташкилӣ-нақшавӣ оид ба ташкил ё эҳёи минтақаҳои истеҳсолӣ.

 

фаъолияти таълимӣ

 • тадриси фанҳои касбӣ ва умумитехникӣ дар муассисоти таълимии таҳсилот олӣ ва миёнаи махсус;
 • иштирок дар таҳияи усулҳои мухталифи тест барои баҳодиҳӣ ба азхудкунии донишҷӯён.
 • омӯхтани усулҳои идораи меҳнат ва ҳисоб намудани музди кори коргарон намудҳои тарифхои истифодашаванда, нархи иҷрои як воҳиди маҳсулот;
 • назорати сифати маҳсулоти тайёр, усулҳои маълум намудани сифати маҳсулот, нуқсҳои маҳсулот, сабабҳои пайдоиши онҳо, қоидаҳои баҳодиҳӣ намудҳои ҳисоби ҳуҷҷатгузорӣ.
 • назорати воридоти ашёи хом.
 • усулҳои баҳисобгирии ҳуҷҷатгузории ашёи хоми воридшаванда.
 • қоидаҳои гигиени-санитарӣ шароити кори дар истеҳсолот: равшаннокӣ, хатти вентилятсионӣ, будани хати вентилятсионӣ ҳавои тоза дар сехҳо.